• :
  • :
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG
Văn bản liên quan
Công văn 1612/CV-BTCTU Về việc tuyển sinh cán bộ dự tuyển chương trình thạc sĩ liên kết và bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng anh theo Đề án 165
Ngày ban hành:
23/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định 03/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành:
23/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
23/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực