• :
  • :
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG
Văn bản liên quan

Thông báo số 999/2019/TB-SYT thông báo cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Tên cơ sở: Phòng khám đa khoa Hoàng Việt thuộc Công ty TNHH MTV y tế Hoàng Việt

Ngày ban hành:
17/07/2019
Ngày hiệu lực:
17/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Báo cáo số 910/2019/BC-SYT Dữ liệu cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Ngày ban hành:
01/07/2019
Ngày hiệu lực:
01/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo số 17/2019/TB-HĐTDVC Danh sách những người đủ điều kiện thi tuyển viên chức ngành Y tế năm 2018

Ngày ban hành:
04/07/2019
Ngày hiệu lực:
01/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 15/2019/QĐ-HĐTD ban hành nội dung ôn tập kỳ thi tuyển viên chức ngành Y tế năm 2018

Ngày ban hành:
04/07/2019
Ngày hiệu lực:
01/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực