• :
  • :
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG
Văn bản liên quan

Công văn số 1492/2019/SYT-NVYD hồ sơ công bố cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe của phòng khám đa khoa 153 Thái Sơn ( không có yếu tố nước ngoài)

Ngày ban hành:
30/10/2019
Ngày hiệu lực:
30/10/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo số 38/BVCB-HV Thông báo cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe Phòng khám đa khoa Hoàng Việt

Ngày ban hành:
07/10/2019
Ngày hiệu lực:
26/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo số 39/BVCB-HV Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng - Phòng khám Đa khoa Hoàng Việt 

Ngày ban hành:
07/10/2019
Ngày hiệu lực:
26/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo số 1295/2019/TB-SYT Về việc Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang 

Ngày ban hành:
03/10/2019
Ngày hiệu lực:
20/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực