• :
  • :
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG
Văn bản liên quan

Kế hoạch số 1134/2019/KH-SYT-SGDĐT Khung truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh nông thôn giai đoạn 2016-2020, năm 2019 của tỉnh Tuyên Quang

Ngày ban hành:
19/12/2019
Ngày hiệu lực:
14/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo số 25/TB-HĐTDVC Danh sách những người đủ điều kiện thi tuyển (vòng 2) kỳ thi viên chức ngành Y tế năm 2018

Ngày ban hành:
17/12/2019
Ngày hiệu lực:
17/12/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 1652/2019/SYT-NVYD Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối dữ liệu với hệ thống "Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia" 

Ngày ban hành:
05/12/2019
Ngày hiệu lực:
01/12/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 1671/2019/SYT-NVYD về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

Ngày ban hành:
04/12/2019
Ngày hiệu lực:
03/12/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực