• :
  • :
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG
Văn bản liên quan

Kế hoạch số 08/2020/KH-SYT Chương trình công tác của Sở Y tế tháng 01 năm 2020

Ngày ban hành:
06/01/2020
Ngày hiệu lực:
03/01/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo số 1781/2019/TB-SYT Thông báo kết quả phỏng vẫn chuyên môn nghiệp vụ (vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức ngành Y tế năm 2018

Ngày ban hành:
26/12/2019
Ngày hiệu lực:
25/12/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch số 1134/2019/KH-SYT-SGDĐT Khung truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh nông thôn giai đoạn 2016-2020, năm 2019 của tỉnh Tuyên Quang

Ngày ban hành:
19/12/2019
Ngày hiệu lực:
14/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo số 25/TB-HĐTDVC Danh sách những người đủ điều kiện thi tuyển (vòng 2) kỳ thi viên chức ngành Y tế năm 2018

Ngày ban hành:
17/12/2019
Ngày hiệu lực:
17/12/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực