• :
  • :
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG
Văn bản liên quan

Công văn số 111/2020/SYT-NVYD về việc đảm bảo cung ứng đủ thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra 

Ngày ban hành:
07/02/2020
Ngày hiệu lực:
06/02/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/02/2020
Ngày hiệu lực:
06/02/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 96/2020/SYT-NVYD đảm bảo cung ứng đủ thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra

Ngày ban hành:
03/02/2020
Ngày hiệu lực:
03/02/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực