• :
  • :
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG
Văn bản liên quan

Công văn số 1657/2019/SYT-NVYD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Ngày ban hành:
04/12/2019
Ngày hiệu lực:
03/12/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 1658/2019/SYT-NVYD về việc đình chỉ lưu hành thuốc viên nén Young Il Captopril Tablet

Ngày ban hành:
04/12/2019
Ngày hiệu lực:
03/12/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 1665/2019/SYT-NVYD về việc đình chỉ lưu hành thuốc Ceteco Melocen 7,5

Ngày ban hành:
03/12/2019
Ngày hiệu lực:
03/12/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo số 19/2019/TB-HĐTDVC Danh sách thí sinh dự thi tuyển viên chức ngành Y tế năm 2018 (vòng 1)

Ngày ban hành:
25/11/2019
Ngày hiệu lực:
25/11/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực