• :
  • :
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG
Văn bản liên quan

Thông báo số 803/2019/TB-KSBT Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Ngày ban hành:
13/09/2019
Ngày hiệu lực:
13/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 1221/2019/GXN- SYT Về việc không hành nghề khám bệnh chữa bệnh, tại tỉnh Tuyên Quang - bà Nguyễn Bích Ngọc 

Ngày ban hành:
09/09/2019
Ngày hiệu lực:
04/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch số 1222/2019/KH-SYT Chương trình công tác của Sở Y tế tháng 9 năm 2019

Ngày ban hành:
04/09/2019
Ngày hiệu lực:
03/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực