• :
  • :
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG
Văn bản liên quan

Kế hoạch số 25/2020/KH-SYT Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính của Ngành y tế năm 2020

Ngày ban hành:
14/01/2020
Ngày hiệu lực:
14/01/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 24/2020/SYT-NVYD Về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

Ngày ban hành:
13/01/2020
Ngày hiệu lực:
10/01/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tài liệu Hội nghị giao ban Công tác y tế năm 2019, Kế hoạch hoạt động năm 2020

Ngày ban hành:
09/01/2020
Ngày hiệu lực:
08/01/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực