• :
  • :
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG
Văn bản liên quan

Kế hoạch số 1667/2019/KH-SYT Chương trình công tác của Sở Y tế tháng 12 năm 2019

Ngày ban hành:
04/12/2019
Ngày hiệu lực:
03/12/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 1657/2019/SYT-NVYD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Ngày ban hành:
04/12/2019
Ngày hiệu lực:
03/12/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 1658/2019/SYT-NVYD về việc đình chỉ lưu hành thuốc viên nén Young Il Captopril Tablet

Ngày ban hành:
04/12/2019
Ngày hiệu lực:
03/12/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 1665/2019/SYT-NVYD về việc đình chỉ lưu hành thuốc Ceteco Melocen 7,5

Ngày ban hành:
03/12/2019
Ngày hiệu lực:
03/12/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực