• :
  • :
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG
Văn bản liên quan

Công văn số 1504/2019/SYT-NVYD Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 

Ngày ban hành:
02/11/2019
Ngày hiệu lực:
01/11/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 1503/2019/SYT-NVYD về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

Ngày ban hành:
02/11/2019
Ngày hiệu lực:
01/11/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo số 1498/2019/TB-SYT Thông báo tiếp nhận công chức năm 2019 

Ngày ban hành:
01/11/2019
Ngày hiệu lực:
01/11/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 1492/2019/SYT-NVYD hồ sơ công bố cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe của phòng khám đa khoa 153 Thái Sơn ( không có yếu tố nước ngoài)

Ngày ban hành:
30/10/2019
Ngày hiệu lực:
30/10/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực