• :
  • :
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG
Văn bản liên quan

Quyết định số 3779/2019/QĐ-BYT Về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện quản lý suy dinh dưỡng cấp tính ở trẻ em từ 0-72 tháng tuổi 

Ngày ban hành:
28/08/2019
Ngày hiệu lực:
26/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 3705/2019/QĐ-BYT Về việc Hướng dẫn chuẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết Dengue

Ngày ban hành:
28/08/2019
Ngày hiệu lực:
22/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 3701/2019/QĐ-BYT Phê duyệt "Kế hoạch phân vùng dịch tễ sốt rét tại Việt Nam năm 2019"

Ngày ban hành:
28/08/2019
Ngày hiệu lực:
22/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Chỉ thị số 08/2019/CT-BYT về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế 

Ngày ban hành:
15/08/2019
Ngày hiệu lực:
29/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực