• :
  • :
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG
Văn bản liên quan

Quyết định số 3705/2019/QĐ-BYT Về việc Hướng dẫn chuẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết Dengue

Ngày ban hành:
28/08/2019
Ngày hiệu lực:
22/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 3701/2019/QĐ-BYT Phê duyệt "Kế hoạch phân vùng dịch tễ sốt rét tại Việt Nam năm 2019"

Ngày ban hành:
28/08/2019
Ngày hiệu lực:
22/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Chỉ thị số 08/2019/CT-BYT về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế 

Ngày ban hành:
15/08/2019
Ngày hiệu lực:
29/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư số 16/2019/TT-BYT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật

Ngày ban hành:
12/07/2019
Ngày hiệu lực:
20/01/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực