• :
  • :
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG
Văn bản liên quan

Thông tư số 23/2019/TT-BYT Ban hành Quy trình giám định pháp y tâm thần và biểu mẫu sử dụng trong pháp y tân thần

Ngày ban hành:
25/09/2019
Ngày hiệu lực:
01/11/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư số 22/2019/TT-BYT Quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong quá trình giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần  

Ngày ban hành:
25/09/2019
Ngày hiệu lực:
01/11/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 3780/2019/QĐ-BYT Về việc phê duyệt tài liệu "Hướng dẫn lâm sàng xử trí u xơ cơ tử cung"

Ngày ban hành:
28/08/2019
Ngày hiệu lực:
26/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 3779/2019/QĐ-BYT Về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện quản lý suy dinh dưỡng cấp tính ở trẻ em từ 0-72 tháng tuổi 

Ngày ban hành:
28/08/2019
Ngày hiệu lực:
26/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực