• :
  • :
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG
Văn bản liên quan

Thông tư số 16/2019/TT-BYT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật

Ngày ban hành:
12/07/2019
Ngày hiệu lực:
20/01/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 2834/2019/QĐ-BYT về việc phê duyệt "Hướng dẫn kỹ thuật các can thiệp dự phòng HIV, viêm gan B và giang mai lây truyền từ mẹ sang con"

Ngày ban hành:
04/07/2019
Ngày hiệu lực:
04/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 2831/2019/QĐ-BYT Về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nhi Khoa 

Ngày ban hành:
04/07/2019
Ngày hiệu lực:
04/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông tư số 12/2019/TT-BYT Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành 

Ngày ban hành:
05/07/2019
Ngày hiệu lực:
01/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực