• :
  • :
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công văn số 58/2018/KH-SYT-SGDĐT Khung truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh nông thôn giai đoạn 2016-2020, năm 2018 tỉnh Tuyên Quang.

Công văn số 58/2018/KH-SYT-SGDĐT Khung truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh nông thôn giai đoạn 2016-2020, năm 2018 tỉnh Tuyên Quang.
       Ngày 18 tháng 9 năm 2018, Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Văn bản số 58/2018/KH-SYT-SGDĐT Khung truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh nông thôn giai đoạn 2016-2020, năm 2018 tỉnh Tuyên Quang.
        Chi tiết Khung truyền thông liên ngành tại đây: Truyền thông liên ngành Y tế-Giáo Dục.pdf
        Chi tiết Khung hoạt động tại đây: Khung hoạt động thay đổi hành vi.pdf
        Chi tiết Kế hoạch thực hiện 2018 tại đây: KH thực hiện BCC 2018.pdf
        Chi tiết Cấp huyện trong đó Yên Sơn  tại đây: KH TH 2018 Cấp huyện Yên Sơn .pdf
        Chi tiết Huyện Hàm Yên tại đây: Huyện Hàm Yên .pdf
        Chi tiết Huyện Chiêm Hóa tại đây: Huyện Chiêm Hóa .pdf
        Chi tiết Huyện Sơn Dương tại đây: Huyện Sơn Dương .pdf
 

Nguồn: soytetuyenquang.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết