• :
  • :
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG
Văn bản liên quan

Công văn số 834/2019/SYT-NVYD Về việc thu hồi tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Ngày ban hành:
13/06/2019
Ngày hiệu lực:
13/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 833/2019/SYT-NVYD Về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng. 

Ngày ban hành:
13/06/2019
Ngày hiệu lực:
13/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 832/2019/SYT-NVYD Về việc thu hồi mỹ phẩm vi phạm.

Ngày ban hành:
13/06/2019
Ngày hiệu lực:
13/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực