• :
  • :
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG
Văn bản liên quan

Công văn số 1357/2019/SYT-NVYD Về việc đình chỉ lưu hành thuốc Cetirizin 

Ngày ban hành:
07/10/2019
Ngày hiệu lực:
04/10/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 1315/ 2019/SYT-NVYD Về việc thu hồi thuốc Clavophynamox 1000

Ngày ban hành:
27/09/2019
Ngày hiệu lực:
26/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 1299/2019/SYT-NVYD Về việc thu hồi mỹ phẩm vi phạm 

Ngày ban hành:
24/09/2019
Ngày hiệu lực:
24/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 1265/2019/SYT-NVYD Về việc đình chỉ lưu hành thuốc Viên nén SEBEMIN

Ngày ban hành:
13/09/2019
Ngày hiệu lực:
13/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực