• :
  • :
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG
Văn bản liên quan

Công văn số 1754/2019/SYT-NVYD Về việc đình chỉ lưu hành thuốc viên nén LIV-Z Tablets 

Ngày ban hành:
20/12/2019
Ngày hiệu lực:
20/12/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 1753/2019/SYT-NVYD Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng 

Ngày ban hành:
20/12/2019
Ngày hiệu lực:
20/12/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 1652/2019/SYT-NVYD Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối dữ liệu với hệ thống "Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia" 

Ngày ban hành:
05/12/2019
Ngày hiệu lực:
01/12/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 1671/2019/SYT-NVYD về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

Ngày ban hành:
04/12/2019
Ngày hiệu lực:
03/12/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực