• :
  • :
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG
Văn bản liên quan
Quyết định 151/2018/QĐ-SYT V/v cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề Dược
Ngày ban hành:
23/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược
Ngày ban hành:
23/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định hủy chứng chỉ hành nghề dược
Ngày ban hành:
23/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
Ngày ban hành:
23/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực