• :
  • :
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG
Văn bản liên quan

Quyết định số 424/2019/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP)

Ngày ban hành:
03/05/2019
Ngày hiệu lực:
03/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 399/2019/QĐ-SYT về việc hủy Chứng chỉ hành nghề Dược.

Ngày ban hành:
16/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 398/2019/QĐ-SYT về việc thu hồi giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.

Ngày ban hành:
16/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định cấp lại chứng chỉ hành nghề dược
Ngày ban hành:
23/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực