• :
  • :
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG
Văn bản liên quan
Quyết định 530/2017/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”
Ngày ban hành:
23/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định số 257/2018/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc “GPP”
Ngày ban hành:
23/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định 258/2018/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
Ngày ban hành:
23/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định số 152/2018/QĐ-SYT Về việc thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
Ngày ban hành:
23/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực