• :
  • :
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG
Văn bản liên quan
Quyết định số 1145/2017/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”.
Ngày ban hành:
23/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định số 528/2017/QĐ-SYT Về việc cấp lại Chứng chỉ hành nghề Dược.
Ngày ban hành:
23/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định số 1246/2017/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.
Ngày ban hành:
23/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định số 795/2017/QĐ-SYT Về việc cấp lại Chứng chỉ hành nghề Dược.
Ngày ban hành:
23/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực