• :
  • :
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG
Văn bản liên quan
Quyết định 163/2018/QĐ-SYT Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược
Ngày ban hành:
23/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định số 257/2018/QĐ-SYT Về việc cấp Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc “GPP”
Ngày ban hành:
23/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định 195/2018/QĐ-SYT cấp, cấp lại, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược
Ngày ban hành:
23/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định 162/2018/QĐ-SYT V/v cấp Giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc "GPP"
Ngày ban hành:
23/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực