• :
  • :
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG
Văn bản liên quan

Thông báo số 410/TB-BV cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng - Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang

Ngày ban hành:
16/12/2019
Ngày hiệu lực:
25/11/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 1492/2019/SYT-NVYD hồ sơ công bố cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe của phòng khám đa khoa 153 Thái Sơn ( không có yếu tố nước ngoài)

Ngày ban hành:
30/10/2019
Ngày hiệu lực:
30/10/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo số 38/BVCB-HV Thông báo cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe Phòng khám đa khoa Hoàng Việt

Ngày ban hành:
07/10/2019
Ngày hiệu lực:
26/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo số 39/BVCB-HV Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng - Phòng khám Đa khoa Hoàng Việt 

Ngày ban hành:
07/10/2019
Ngày hiệu lực:
26/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực