• :
  • :
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG
Văn bản liên quan

Công văn số 940/2019/SYT-NVYD Về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm. 

Ngày ban hành:
05/07/2019
Ngày hiệu lực:
05/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 904/2019/SYT-NVYD về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng.

Ngày ban hành:
28/06/2019
Ngày hiệu lực:
28/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 903/2019/SYT-NVYD về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Ngày ban hành:
28/06/2019
Ngày hiệu lực:
28/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 865/2019/SYT-NVYD về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng 

Ngày ban hành:
21/06/2019
Ngày hiệu lực:
21/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực