• :
  • :
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG
Văn bản liên quan

Công văn số 92/2020/SYT-NVYD Về việc đình chỉ lưu hành thuốc Buclapoxime không đạt tiêu chuẩn chất lượng 

Ngày ban hành:
01/02/2020
Ngày hiệu lực:
01/02/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 67/2020/SYT-NVYD Về việc đình chỉ lưu hành thuốc Young Il Captopril Tablet

Ngày ban hành:
20/01/2020
Ngày hiệu lực:
17/01/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 24/2020/SYT-NVYD Về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

Ngày ban hành:
13/01/2020
Ngày hiệu lực:
10/01/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 09/2020/SYT-NVYD Về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

Ngày ban hành:
06/01/2020
Ngày hiệu lực:
06/01/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực