• :
  • :
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG
Văn bản liên quan

Công văn số 1503/2019/SYT-NVYD Về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

Ngày ban hành:
05/11/2019
Ngày hiệu lực:
01/11/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 1503/2019/SYT-NVYD về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

Ngày ban hành:
02/11/2019
Ngày hiệu lực:
01/11/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số1458/2019/SYT-NVYD về việc đình chỉ lưu hành thuốc viên nén LIV-Z Tablets 

Ngày ban hành:
25/10/2019
Ngày hiệu lực:
23/10/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực