• :
  • :
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG
Văn bản liên quan

Công văn số 1359/2019/SYT-NVYD Về việc thu hồi thuốc chứa Ranitidine có chứa tạp chất NDMA vượt giới hạn cho phép

Ngày ban hành:
07/10/2019
Ngày hiệu lực:
04/10/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 1358/2019/SYT-NVYD Về việc đình chỉ lưu hành thuốc Desratel

Ngày ban hành:
07/10/2019
Ngày hiệu lực:
04/10/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 1357/2019/SYT-NVYD Về việc đình chỉ lưu hành thuốc Cetirizin 

Ngày ban hành:
07/10/2019
Ngày hiệu lực:
04/10/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 1315/ 2019/SYT-NVYD Về việc thu hồi thuốc Clavophynamox 1000

Ngày ban hành:
27/09/2019
Ngày hiệu lực:
26/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực