• :
  • :
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG
Văn bản liên quan

Công văn số 1261/2019/SYT-NVYD Về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

Ngày ban hành:
13/09/2019
Ngày hiệu lực:
13/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 1192/2019/SYT-NVYD Về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

Ngày ban hành:
28/08/2019
Ngày hiệu lực:
28/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 1070/2019/SYT-NVYD Về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng 

Ngày ban hành:
01/08/2019
Ngày hiệu lực:
31/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 1027/2019/SYT-NVYD về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng.

Ngày ban hành:
23/07/2019
Ngày hiệu lực:
23/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực