• :
  • :
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG
Văn bản liên quan
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Mua thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu Thuộc dự án: Cung ứng thuốc năm 2018 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ngày ban hành:
23/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Mua thuốc Generic Thuộc dự án: Cung ứng thuốc năm 2018 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ngày ban hành:
23/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04: Mua dược liệu và vị thuốc cổ truyền Thuộc dự án: Cung ứng thuốc năm 2018 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ngày ban hành:
23/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Mua thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị Thuộc dự án: Cung ứng thuốc năm 2018 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Ngày ban hành:
23/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực