• :
  • :
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG
Văn bản liên quan
Quyết định số 432/2018/QĐ-SYT Về việc Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Mua test thử ma túy cho Chương trình mục tiêu phòng chống tội phạm - phòng chống ma túy năm 2018
Ngày ban hành:
23/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo số 1094/2018/TB-SYT Kết quả lựa chọn nhà thầu. Gói thầu mua vật tư, thiết bị y tế phục vụ khám sàng lọc bệnh tiểu đường và tăng huyết áp do EU viện trợ năm 2018.
Ngày ban hành:
23/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định số 638/2018/QĐ-SYT Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2: Mua vật tư y tế, hóa chất. Thuộc dự án: Cung ứng thuốc, vật tư y tế, hóa chất đợt 2 năm 2018 của các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành:
23/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định số 730/2018/QĐ-SYT Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Mua thiết bị y tế Thuộc dự án: Mua sắm thiết bị y tế năm 2018 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Ngày ban hành:
23/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực