• :
  • :
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG
Văn bản liên quan

Trung tâm y tế Thành phố Tuyên Quang đã ban hành Thông báo số 67/2019/TB-YTTP Cơ sở đủ Điều kiện tiêm chủng.

Ngày ban hành:
18/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực